•  Il-messagg tal-Arcisqof lill-koppji li zzewgu 2020.

  • Fil-bidu ta’ kull sena il-Moviment ta’ Kana jorganiżża quddiesa speċjali għal dawk il-koppji li jkunu iżżewwġu is-sena ta’ qabel. Din il-quddiesa tkun imexxija l-Arċisqof Charles Scicluna. Wara l-quddiesa l-Arċisqof jiltaqa’ mal-koppji u jagħtihom tifkira żgħira tal-okkażjoni.
    Sfortunatament, minħabba is-sitwazzjoni preżenti din il-quddiesa ma saritx imma minflok, l-Arċisqof, qed jagħtikom messaġġ apposta għalikom koppji miżżewwġin godda.
    Zur il-link tal-messaġġ https://youtu.be/dYuQH_dkuXU biex tara il-messagg.
    Nieħu din l-okkażjoni biex nawguralkom f’dan il-vjaġġ taż-żwieġ tagħkom. Nagħtikom parir: dan il-vjaġġ tagħmluhx waħedkom imma MIEGĦU.
    Nitlob lil Madonna ta’ Kana, Sultana tal-familja biex tbierek lilkom u ‘l familji tagħkom.comments powered byDisqus