• Gruppi Familji Nsara

 • “Inkunu xhieda ħajja tal-imħabba t’Alla meta ngħixu s-sejħa tagħna fiż-żwieġ”. Din hija s-sejħa tal-Gruppi Familji Nsara fi ħdan il-Moviment Ta’ Kana.

  Imwaqqfa fl-1971, il-Gruppi Familji Nsara jinsabu kważi f’kull parroċċa u joffru mixja ta’ formazzjoni spiritwali mibnija fuq il-bżonnijiet u r-rejaltajiet tal-familja llum.  Fil-laqħa ta' kull xahar il-Grupp jesplora tema partikolari kif imfassla fuq il-ktieb SKEMI, u kif il-kelma ta' Alla ddawalna f'dik iċ-ċirkustanza. SKEMI jkun ippubblikat kull sena, dejjem b’suġġetti ta’ laqgħat differenti mmirati għall-familja u l-ħajja miżżewġa. Il-Gruppi huma affiljati bħala membri fl-ICCFM, l-International Confederation of Christian Family Movements.

  It-temi għas-sena 2020 huma dawn :

  Jannar - Il-Familja: Pulmun tas-Soċjetà

  Frar - Valuri u Diffikultajiet fil-Familja Llum

  Marzu - L-Ekoloġija tal-Ġuf

  April - FIl-Familja Taf Tistrieħ Illum?

  Mejju - Familja Miġruħa

  Ġunju -Il=Maħfra u r-Rikonċiljazzjoni Possibli?

  Lulju - Iż-Żwieġ: L-Isfida taż-Żgħażagħ

  Awwissu - Il-Familja hi Mibnija fuq il-Fedeltà għall-Wegħda tal-Imħabba

  Settembru - L-Għożża u l-Għerf tan-Nanniet

  Ottubru - Fejn hu Ħuk?

  Novembru - Il-Familja - Niket u Luttu

  Diċembru - Ngħixu l-Ferħ tal-Familja

  Agħfas hawn biex tniżżel kopja ta' Skemi 2020.

 • SKEMI għall-Koppji Għarajjes u Miżżewġin Ġodda

  Il-Gruupi Familji Nsara ħasbu wkoll f'dawk il-koppji li se jembarkaw fuq l-avventura taż-żwieġ, jew li għadhom kif bdew din il-ħajja u li wara l-Kors tat-Tħejjija għaż-Żwieġ Nisrani (il-Kors ta' Kana),  juru x-xewqa li jtibqgħu jiltaqgħu fi grupp u hekk ikomplu l-mixja ta’ formazzjoni li jkunu bdew flimkien. Hekk din il-verżjoni speċjali ta' SKEMI għandha sservi biex għada pitgħada huma wkoll isiru parti mill-Gruppi Familji Nsara; jew billi jingħaqdu ma' xi Grupp eżistenti (jista’ jagħti l-każ fil-parroċċa tagħh stess), inkella billi l-grupp ta’ koppji li jkun qegħdin jiltaqgħu jibdew isegwu l-programm normali tal-Gruppi wara li jkunu wtilizzaw dan il-ktieb.

  Agħfas hawn biex tniżżel kopja tal-iSKEMI għall-Għarajjes u Miżżewġin Ġodda

 • La għandek għal qalbek il-Familja, ingħaqad mal-Grupp Familji Nsara tal-Parroċċa tiegħek.

  Għal aktar dettalji tista’ tkellem lill-Kappillan tal-Parroċċa tiegħek jew iċċempel lill-Moviment ta’ Kana fuq 2223 8000.

 • Il-Gruppi Familji Nsara jippubblika newsletter bl-isem Familja Ħajja li titqassam lil membri kollha. Agħfas hawn biex taqra Familja Ħajja online.


  Il-Gruppi huma affiljati bħala membri fl-ICCFM, l-International Confederation of Christian Family Movements. Fl-2015 saret żjara mill-Koppja President Mondjali u l-Koppja President Ewropeja. Rapport fil-qosor ta' din iż-żjara ġie ppublikat fil-bullettin tal-ICCFM, bl-isem Link Lazo. Agħfas hawn.  Familja_Hajja_30_2.159015000769.pdf  Skemi_2020.159014816579.pdf  Skemi_2018.152663485898.pdf  SKEMI_2017_page_spreads.148515925483.pdf  SKEMI_ghall-Gharajjes_u_Mizzewgin_Godda.145699680716.pdf  LINK-LAZO_Bulletin_2nd_semester_2015_1.146555378297.pdf
comments powered byDisqus